Feb 14 2008

Jak na vlastní uživatelský sources.list

Rubrika: Balíčky, Software 14:37  

Možná už se vám někdy stalo, že jste potřebovali stáhnout nějaké zdrojové balíčky na stroji, na kterém jste neměli právo zasahovat do /etc/apt/sources.list. Martín Ferrari na svém blogu popsal, jak je možné vytvořit a použít vlastní sources.list v běžném uživatelském adresáři.

Postup je poměrně jednoduchý. Dovolil jsem si jej převzít a přidat vlastní komentáře pro ne zcela sběhlé uživatele.

Vytvoříme si adresář apt:
$ mkdir apt

Zkopírujeme do něj stávající konfiguraci a upravíme:
$ cp /etc/apt/sources.list apt/
$ vim apt/sources.list

Vytvoříme vlastní konfiguraci pro apt:
$ mkdir -p apt/lists/partial
$ cat > apt/apt.conf
Dir::Etc::SourceList "home_dir/apt/sources.list";
Dir::State::Lists "home_dir/apt/lists";
^D

Řekneme apt, kde má konfiguraci:
$ export APT_CONFIG=~/apt/apt.conf

A normálně použijeme:
$ apt-get update
...
$ apt-get source foo

Funguje to, ačkoliv apt hlásí, že nemůže zamknout systémový dpkg adresář. Jako uživatel si pak můžete stahovat pohodlně zdrojové balíčky.